HVH

HVH Hradce
Přejít na obsah

Nové údaje z roku 2022 opět potvrzují trend přibližovśní sv.smogu k lokalitě hvězdárny.

Organizace pro sledování světelného znečištění Lightpollutionmap.info vydala novou mapu pro rok 2017.Chtěl bych se s vámi podělit o několik informací, které z této mapy můžeme vyčíst. Na mapě je vidět, jak se vyvíjí situace od roku 2014. Vybral jsem z každého roku okolí Hradců a sesadil je do jednoho obrázku, aby byly rozdíly zřejmé.

Nejtmavší obloha - šedá barva
Světlá obloha - zelená barva

Od roku 2014 se postupně do lokality Hradců posouvá zelená barva hlavně směrem od Vrábče. Zatímco v období 2014-2016 byla nad oblastí obloha v modré barvě, v roce 2017 se skokově přesunula k zelené. Tento trend je způsobem velkým rozmachem výstavby  satelitního typu v okolních obcích.
V rámci ZTV jsou v nových ulicích  instalována nevhodná (nejlevnější) svítidla. Hustota rozmístění svítidel je nadlimitní. Tento typ výstavby nezapadá do
charakteru sídel v této krajině. Venkovské bydlení je postupně přetvářeno na příměstské.
Na Hradcích je přesto obloha zatím stále tmavá.
To je další důvod, proč bychom měli toto místo chránit takové, jaké je.


Stav 2018
Organizace LightPollutionMap vydala aktuální výsledky měření  světelného znečištění.
Bohužel, jak všichni asi předpokládáte,  situace se zhoršuje. Oblast Hradců si pohoršila o 0,1 zářivého výkonu z  0,46 na 0,56 nW.
Co si můžeme pod danými údaji představit?
Jde o zářivý výkon plochy oblohy, která je definovaná jako výřez plochy koule – stradián.
Zkrátka čím je to číslo větší, tím obloha svítí více. Na první pohled se jedná o velice nízké hodnoty - "nano Watty".
Pokud  ale porovnáme záři oblohy se zářivým výkonem hvězd (mimo Slunce  samozřejmě), zjistíme, že obloha září 5,6x více než hvězdy.
Hvězdy  jsou bodové zdroje, proto je i přes tento rozdíl vidíme. Ovšem jen ty  jasnější.  Ale Mléčná dráha, která je plošný zdroj, se již ztrácí v záři  oblohy.
Toho jste si jistě všimli, že Mléčná dráha je poslední dobou obtížněji viditelná.
Zářivý výkon Slunce je:                                3426  W.m-2 .
Zářivý výkon oblohy je:                                56-11 W.m-2
Zářivý výkon hvězdy na noční obloze je:          10-11  W.m-2.
V roce 2013, kdy jsme začali tuto oblast měřit, byl naměřený výkon pod hranicí citlivosti: 0.

Čím to je?
Živelnou urbanizací venkova městskými lidmi. Lidé chtějí žít v přírodě s vymoženostmi města.  To si protiřečí, že.
Dotační politika způsobuje realizaci někdy až zbytečných osvětlovacích projektů.
Všímavý člověk vidí, že se osvětlují naprosto zbytečně např. cyklostezky, spojovací ulice, lesoparky.
Dlouhé úseky cest po kterých projdou dva lidé po příjezdu autobusu, ale světla září celou noc.
K realizaci těchto "akcí" se stále používají ta nejlevnější svítidla s vysokou spotřebou a svitem více nahooru, než dolu.
Ale  není nic ztraceno. Zatím se stále oblast Hradců drží v oblasti méně  znečistěných míst. V tabulce nahoře jsou na 3. místě 0,40-1,00.
A požadavky lidí, kteří přesto že chtěli do přírody, ale chtějí komfort města, se dají splinit šetrně a účinně.
Existují technologie a svítidla, která minimalizují světelný smog, a i spotřebu energie.
Energie  na osvětlení není nezanedbatelná a tyto technologie ji rapidně snižují.  Lze využívat tzv. chytrá svítidla, která svítí jen při detekci pohybu,  směrová svítidla,
která osvětlují jen cílový prostor atp.

Tmavá obloha a srnec štěkající na zápraží vašeho domu patří k té nej kvalitě  a devize vašeho obydlí a života.
Pamatujme, že i takovéto skutečnosti jsou kvalitativním kritériem hodnoty našich statků.

Přesto razíme heslo: "Kdo se bojí, nesmí do lesa“.


Copyright © 2005-2024 HVH
Návrat na obsah