Aktualni data

Vlhkost:99.90%Teplota:1.30°CHost:Hradce18.01.2021 12:47:51

2 dny7 dnu14 dnu30 dnu

za posledni 2 dny:

Statistika za posledni 2 dny

Max.teplota 10.01.2021 12:21:38 == 15.60 CelsiusMin.teplota 11.01.2021 19:14:29 == -5.50 CelsiusPrum.teplota == 0.4687 Celsius
Max.vlhkost 09.01.2021 03:28:30 == 99.90%Min.vlhkost 10.01.2021 12:21:38 == 68.50%Prum.vlhkost == 99.449 %
Nahoru