Aktualni data

Vlhkost:99.90%Teplota:3.50°CHost:Hradce13.12.2019 22:02:25

2 dny7 dnu14 dnu30 dnu

za posledni 2 dny:

Statistika za posledni 2 dny

Max.teplota 08.12.2019 10:34:19 == 16.90 CelsiusMin.teplota 11.12.2019 23:05:57 == -4.90 CelsiusPrum.teplota == 3.2638 Celsius
Max.vlhkost 07.12.2019 15:01:37 == 99.90%Min.vlhkost 08.12.2019 11:44:28 == 55.00%Prum.vlhkost == 94.546 %
Nahoru