Aktualni data

Vlhkost:99.90%Teplota:0.80°CHost:Hradce27.01.2023 21:37:13

2 dny7 dnu14 dnu30 dnu

za posledni 2 dny:

Statistika za posledni 2 dny

Max.teplota 15.01.2023 18:25:16 == 9.70 CelsiusMin.teplota 20.01.2023 05:03:59 == 0.20 CelsiusPrum.teplota == 2.7552 Celsius
Max.vlhkost 16.01.2023 05:04:31 == 99.90%Min.vlhkost 15.01.2023 21:16:30 == 92.10%Prum.vlhkost == 99.317 %
Nahoru