Aktualni data

Vlhkost:43.40%Teplota:19.80°CHost:Hradce19.05.2019 10:53:27

2 dny7 dnu14 dnu30 dnu

za posledni 2 dny:

Statistika za posledni 2 dny

Max.teplota 18.05.2019 18:21:08 == 21.00 CelsiusMin.teplota 16.05.2019 06:32:20 == 14.00 CelsiusPrum.teplota == 16.633 Celsius
Max.vlhkost 17.05.2019 16:37:32 == 48.80%Min.vlhkost 16.05.2019 11:43:31 == 40.00%Prum.vlhkost == 41.921 %
Nahoru