Aktualni data

Vlhkost:62.10%Teplota:6.30°CHost:Hradce08.04.2020 03:58:00

2 dny7 dnu14 dnu30 dnu

za posledni 2 dny:

Statistika za posledni 2 dny

Max.teplota 06.04.2020 16:58:15 == 18.50 CelsiusMin.teplota 30.03.2020 21:35:12 == -3.80 CelsiusPrum.teplota == 5.9170 Celsius
Max.vlhkost 30.03.2020 21:35:12 == 99.90%Min.vlhkost 05.04.2020 17:34:13 == 46.60%Prum.vlhkost == 79.596 %
Nahoru