Aktualni data

Vlhkost:36.50%Teplota:27.10°CHost:Hradce15.07.2019 18:48:37

2 dny7 dnu14 dnu30 dnu

za posledni 2 dny:

Statistika za posledni 2 dny

Max.teplota 15.07.2019 18:08:31 == 27.10 CelsiusMin.teplota 15.07.2019 07:27:03 == 23.90 CelsiusPrum.teplota == 25.215 Celsius
Max.vlhkost 13.07.2019 22:29:56 == 37.30%Min.vlhkost 12.07.2019 10:04:51 == 34.90%Prum.vlhkost == 36.290 %
Nahoru