Aktualni data

Vlhkost:99.90%Teplota:6.90°CHost:Hradce21.10.2020 09:55:07

2 dny7 dnu14 dnu30 dnu

za posledni 2 dny:

Statistika za posledni 2 dny

Max.teplota 20.10.2020 15:25:09 == 10.70 CelsiusMin.teplota 18.10.2020 19:33:33 == 2.30 CelsiusPrum.teplota == 7.3166 Celsius
Max.vlhkost 12.10.2020 15:46:33 == 99.90%Min.vlhkost 12.10.2020 15:46:33 == 99.90%Prum.vlhkost == 99.9 %
Nahoru