Aktualni data

Vlhkost:99.90%Teplota:12.10°CHost:Hradce25.05.2020 07:12:17

2 dny7 dnu14 dnu30 dnu

za posledni 2 dny:

Statistika za posledni 2 dny

Max.teplota 19.05.2020 16:29:48 == 22.70 CelsiusMin.teplota 18.05.2020 00:13:41 == 6.20 CelsiusPrum.teplota == 15.049 Celsius
Max.vlhkost 16.05.2020 23:31:56 == 99.90%Min.vlhkost 21.05.2020 17:57:45 == 58.00%Prum.vlhkost == 94.308 %
Nahoru