Aktualni data

Vlhkost:89.80%Teplota:5.40°CHost:Hradce23.04.2021 05:05:42

2 dny7 dnu14 dnu30 dnu

za posledni 2 dny:

Statistika za posledni 2 dny

Max.teplota 20.04.2021 17:55:15 == 15.90 CelsiusMin.teplota 15.04.2021 04:56:37 == 3.30 CelsiusPrum.teplota == 8.6326 Celsius
Max.vlhkost 14.04.2021 10:52:12 == 99.90%Min.vlhkost 22.04.2021 16:09:16 == 51.90%Prum.vlhkost == 93.927 %
Nahoru