Aktualni data

Vlhkost:99.90%Teplota:2.70°CHost:Hradce25.01.2020 08:54:32

2 dny7 dnu14 dnu30 dnu

za posledni 2 dny:

Statistika za posledni 2 dny

Max.teplota 23.01.2020 11:58:21 == 3.30 CelsiusMin.teplota 22.01.2020 07:24:26 == -5.20 CelsiusPrum.teplota == -0.772 Celsius
Max.vlhkost 21.01.2020 19:12:45 == 99.90%Min.vlhkost 22.01.2020 10:24:50 == 93.20%Prum.vlhkost == 99.852 %
Nahoru