Aktualni data

Vlhkost:76.60%Teplota:5.80°CHost:Hradce26.03.2019 11:01:29

2 dny7 dnu14 dnu30 dnu

za posledni 2 dny:

Statistika za posledni 2 dny

Max.teplota 23.03.2019 18:22:09 == 16.40 CelsiusMin.teplota 26.03.2019 01:20:08 == 3.30 CelsiusPrum.teplota == 8.0263 Celsius
Max.vlhkost 25.03.2019 13:58:31 == 98.60%Min.vlhkost 25.03.2019 10:17:59 == 55.60%Prum.vlhkost == 90.347 %
Nahoru